INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/07/2018/MB Z DNIA 18.07.2018 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Na część I i IV:
EDUJA Izabela Grabowska
Lauda 11
11-100 Lidzbark Warmiński

Na część II i III:
Ewa Fabiszewska
ul Wschodnia 19B
10-010 Barczewo

Uzasadnienie – wybrane oferta spełniają wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz
uzyskały największą ilość punktów.
Olsztyn dnia 06.08.2018 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast