Podsumowanie projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Gminy Barczewo”

Od 01.06.2018 r. do 30.10.2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barczewie realizowało projekt „ Wsparcie Rodzin na terenie gminy Barczewo”.

Celem projektu była reintegracja oraz wsparcie poprzez zwiększenie usług społecznych dla 60 osób z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie realizacji projektu usługami społecznymi w postaci doradztwa psychospołecznego, prawno-obywatelskiego, ekonomicznego oraz motywacyjnego, warsztatów indywidualnych i grupowych, a także integracyjnych wyjazdów rodzinnych.

Poniżej szczegółowe podsumowanie projektu:
Podsumowanie działań – PROJEKT WSPARCIE RODZIN NA TERENIE GMINY BARCZEWO

Rozmiar czcionki
Kontrast