OSTATNIE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE PROJEKTU GREEN UP W DZIERZGONIU: KIERUNEK – ZIELONA ZMIANA

W ramach projektu GreenUp, Dzierzgoń stał się miejscem, gdzie młode umysły prezentowały swoje ekologiczne wizje przyszłości. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bągarcie, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku oraz Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu zaprezentowali opracowane fiszki projektowe, które pokazują drogę do zrównoważonego rozwoju.

Zaprezentowane Projekty:

  • EKO PLACE – Inicjatywa mająca na celu stworzenie przestrzeni dedykowanej młodzieży, aby promować świadomość ekologiczną.
  • EEE BĄGART – Eksperymentalny projekt edukacyjny, mający na celu stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej i zwiększenie zaangażowania społecznego.
  • Better Eco Life – Projekt dążący do poprawy jakości życia poprzez inicjatywy ekologiczne i budowę infrastruktury wspierającej ekologiczny styl życia.

Pakt na Rzecz Zielonej Zmiany został podpisany przez Burmistrza Dzierzgonia, Jolantę Szewczun, co zapowiada współpracę na rzecz realizacji tych ambitnych celów.

Dzięki Finansowaniu: Projekt jest możliwy dzięki wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w partnerstwie STOWARZYSZENIA WAMA-COOP, STOWARZYSZENIA GMIN RP EUROREGION BAŁTYK, Fønix AS oraz EPT.

Partnerzy projektu:

  • WAMA COOP Stowarzyszenie – Lider projektu
  • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
  • Elbląski Park Technologiczny
  • Fønix AS

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy
Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.