W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Izabelę Sawoń, Olsztyn

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast