INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Izabelę Sawoń, Olsztyn

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

Rozmiar czcionki
Kontrast