ANKIETA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI W TURYSTYCE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi ogólnopolską i anonimową ankietę internetową dot. turystyki osób ze szczególnymi potrzebami. Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród osób z niepełnosprawnościami informacji o możliwości udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety. Wyniki ankiety pozwolą na lepsze poznanie problematyki dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Link do ankiety aktywny jest do 31.08.2023.