Zarządzanie strategiczne – jak zbudować skuteczną strategię? – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami zbudowania skutecznej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

dr hab. Krzysztof Krukowski – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 r. związany z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy oraz zarządzaniu w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz przewodniczeniu w Radach Nadzorczych. Bogate doświadczenie trenerskie, głównie w zakresie kwestii marketingowych i zarządzania. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Termin:
27 – 28 czerwca 2017 w godzinach 9:00 – 18:30

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

1. Analiza istniejących oraz potencjalnych szans i zagrożeń w otoczeniu

 •  analiza czynników otoczenia ogólnego przedsiębiorstwa
 • scenariusze otoczenia
 • analiza stakeholder’s
 • profil szans i zagrożeń

2. Analiza potencjału przedsiębiorstwa

 • analiza sektora działania przedsiębiorstwa
 • metoda benchmarkingu i analiza kluczowych czynników sukcesu
 • analiza zasobów
 • analiza łańcucha wartości
 • cykl życia produktu
 • metody portfelowe

3. Metody analizy szans i zagrożeń

 • zestawienie atutów i słabości przedsiębiorstwa z zagrożeniami i szansami w otoczeniu
 • analiza SWOT
 • analiza ABC

4. Formułowanie strategii

 • formułowanie różnych alternatyw strategicznych
 • porównanie i ocena poszczególnych wariantów strategii
 • wybór najlepszej strategii z punktu widzenia przyjętych kryteriów

Koszt udziału szkolenia

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu datę szkolenia.

+Uczestnictwo w zajęciach,
+Materiały szkoleniowe,
+Przerwy kawowe,
+Lunch,
+Certyfikat ukończenia
-Rabat

Rozmiar czcionki
Kontrast