Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa-1-dzien

Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa i podstawowych technik negocjacyjnych. Poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania a także oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji

Szkolenie skierowane jest do kadry menadżerskiej, kierowniczej, dyrekcji oraz specjalistów sprzedaży, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja, ćwiczenia warsztatowe, analiza materiału, konsultacje i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

Trener 1 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 r. związany z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy oraz zarządzaniu w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz przewodniczeniu w Radach Nadzorczych. Bogate doświadczenie trenerskie, głównie w zakresie kwestii marketingowych i zarządzania. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Trener 2 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2000 r. związany z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w przewodniczeniu w Radach Nadzorczych dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie doradcze i trenerskie, głównie w zakresie marketingu, negocjacji i obsługi klienta oraz kwestii stricte biznesowych. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W latach 2004-2006 pełnił rolę eksperta biznesowego w ZPORR oraz w 2007-2013 w RPO w województwie warmińsko-mazurskim.

Termin:
Do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:
Hotel HP Park w Olsztynie, al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

  • Pojęcie i istota negocjacji biznesowych.
  • Fazy procesu negocjacji biznesowych.
  • Wybór strategii prowadzenia negocjacji
  • Negocjacje z trudnym klientem.
  • trudne sytuacje negocjacyjne wynikające z różnorodnych strategii i gier stosowanych przez negocjatorów;
  • uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne w negocjacjach.
  • Zasady wywierania wpływu na ludzi i ich wykorzystanie w sytuacji negocjacyjnej.
  • Prowadzenie rozmów w negocjacjach handlowych i kierowanie zakupami.

Koszt udziału szkolenia

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu datę szkolenia.

+Uczestnictwo w zajęciach,
+Materiały szkoleniowe,
+Przerwy kawowe,
+Lunch,
+Certyfikat ukończenia
-Refundacja 80%

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie do 80%!