II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

24 i 25 października w auli starej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wydarzenie to zaplanowano w ramach wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami. Inicjatywa ta cyklicznie gromadzi ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. Daje także możliwość szerokich konsultacji i rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze. II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej zorganizowane było w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Poznaniu w projekcie pod nazwą „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (2.9 PO WER).Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie Warmińko–Mazurskim miało zaszczyt uczestniczyć w ww. inicjatywie. Podczas wydarzenia wręczono I w Polsce Certyfikaty Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Jednym z laureatów tego wyjątkowego wyróżnienia jest działająca w naszym regionie Ornecka Spółdzielnia Socjalna „Arka”. Harmonogram forum również obejmował Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i pasmo warsztatowe obejmujące regionalną koordynację rozwoju ekonomii społecznej, budowanie marki przedsiębiorstwa społecznego oraz trendy i przyszłość ekonomii społecznej i solidarnej. Spółdzielnia socjalna „Dębnianka” oraz wielobranżowa spółdzielnia socjalna „Arte”- to zwycięzcy I edycji konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Znaki Jakości ekonomii społecznej i solidarnej. W I kategorii „Spółdzielnia socjalna osób fizycznych” wyróżniono odpowiednio:

III Fundusz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Spółdzielnia socjalna” – Józefów

II Spółdzielnię socjalną „Równość” – Kraków

I Spółdzielnię socjalną „Dębnianka” – Wierzawice

W kategorii II – „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zwyciężyły:

III Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” – Rawa Mazowiecka

II Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Iława

I Wielobranżowa spółdzielnia socjalna „Arte” – Bielawa

Podczas Forum zakończono pracę Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji. W pracach ww. Komitetu uczestniczył członek zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP, Pan Remigiusz Dobkowski, który otrzymał podziękowanie za udział w pracach komitetu. Natomiast Prezes Stowarzyszenia Pan Dariusz Węgierski otrzymał nominację do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji .Uroczystość uświetnił występ chóru Uniwersyteckiego.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast